Suurim Matusekeskkond - 1000 Teenusepakkujat

Kuidas korraldada matust ?

by matusest.ee

Lihtne samm-sammuline juhend koos teenusepakkujate kontaktidega.

Matuse korraldamine on tegevus, millega puutub oma eluea jooksul kokku paratamatult enamik inimesi. Toeks on E -MATUSEDsamm-sammuline juhend.

Siinkohal on välja toodud matuse korraldamise oluliseimad valdkonnad koos otseviidetega teenusepakkujate kontaktidele üle Eesti.


1. REGISTREERIGE LAHKUNU SURM

Alates 1.Juulist 2019 toimub Eestis surma registreerimine digitaalselt.

Tervishoiuteenuse osutaja (arst) vormistab surmateatise elektroonselt ning edastab info surma kohta tervise infosüsteemi kaudu rahvastikuregistrisse. Rahvastikuregistris toimub edasine surma registreerimine automaatselt.

Lahkunu lähedastel ei ole vaja enam perekonnaseisuasutuses (kohalikus omavalitsuses) surma registreerida, välja arvatud erandjuhtumitel, mis on leitavad SIIT.

Eesti.ee lehelt on leitav detailne info SIIT.

Surma registreerimisest pikemalt SIIT.


2. TAOTLEGE MATUSETOETUST

Alates 1.Jaanuarist 2018 kehtiv riiklik matusetoetus on 250 eurot ja selle saamine ei sõltu taotleja sissetulekust.  Lõpliku matusetoetuse suuruse (minimaalselt 250 eurot) ja maksmise korra määravad Eestis kohalikud omavalitsused.

Matusetoetuse taotlemiseks tuleb pöörduda surnu viimase rahvastikuregistrijärgse elukoha omavalitsuse poole, esitades kohalikule omavalitsusele surmatõendi ja avalduse.

Omavalitsused koos otseviidetega matusetoetusele on leitavad SIIT.

Matuse kuludest ja finantseerimisest pikemalt SIIT.


3. VALIGE HAUAPLATS

Kalmistu ja hauaplatsi valikuks võtke ühendust kalmistu haldajaga.

Kalmistud on leitavad SIIT.

Kalmistute haldajad  (omavalitsused) on leitavad SIIT.


4. VALIGE MATUSEBÜROO

Lahkunu väärikal ärasaatmisel (matusetalitus / matusetseremoonia) – olgu selleks valitud kas krematooriumimatus, hauamatus, urnimatus, on abiks professionaalne matusebüroo.

Matusebürood on leitavad SIIT.

Matuse etikett ja korraldamine – pikemalt SIIT.


5. VALIGE PEIELAUD

Peielaud on traditsiooniline osa matusest meie kultuuriruumis. Kogenud peielaua / catering teenusepakkujad on abiks peielaua menüü, asukoha ja peielaua maksumuse osas.

Peielauad on leitavad SIIT.

Peielauast pikemalt SIIT.


6. VALIGE MATUSELILLED

Lillede toomine ja / või saatmine sõltub otseselt usundist, matusetüübist ja korraldaja soovidest.

Matusepärg, leinakimp, matusekimp, kaastundekimp, leinapärg  on viimase austuse, armastuse, lugupidamise avaldus lahkunule.

Matuselilled on leitavad SIIT.

Matuselilledest pikemalt SIIT.


7. SAATKE SURMAKUULUTUS

Saatke surmakuulutus ja teavitage lähedasi lahkunust SIIT.


8. VALIGE HAUAPLAAT VÕI HAUAKIVI

Vastavalt soovidele, võimalustele ja ajastusele – kas hauaplaat, hauakivi, hauapiirded, hauasammas või skupltuur

Hauakivid on leitavad SIIT.

Hauakivi valik – pikemalt SIIT.


9. VALIGE FOTOGRAAF

Matusefotograafid on leitavad SIIT.


10. VALIGE LISARAHASTAMINE

Juhul, kui matuse kulude katmiseks napib enda / pere koheselt olemasolevaid rahalisi vahendeid,  siis on võimalik kaaluda ajutist lisarahastamist väikelaenu (nn.matuselaenu) abil.

Väikelaenud on leitavad SIIT.

Matuse hind, kulud ja finantseerimine –  pikemalt SIIT.


11. VALIGE HAUAHOOLDUS

Hauaplatsi hilisem hooldus, kas ühekordse või regulaarse teenusena, tagab hauaplatsi väärika korrashoiu sõltumata Teie asukohast või hõivatusest.

Hauahoolduse teenusepakkujad on leitavad SIIT.

Hauahooldusest pikemalt SIIT.


12. KUI ON VAJALIKUD PÄRIMISTOIMINGUD

Testament, pärimisleping ja pärandamine – neis küsimustes on abiks notarid – leitavad SIIT.

Pärandamisest ja pärimisest pikemalt SIIT.


13. KUI SOOVITE HINGELIST TUGE

Leinanõustamiseks võib pöörduda psühholoogi, psühhiaatri, professionaalsete nõustamiskeskuste poole, kes vastavat teenust Eestis pakuvad ning kes oskavad leinaprotsessi leevendada.

Leinanõustajad on leitavad SIIT.

Leinast pikemalt SIIT.


14. KUI VAJATE TÄIENDAVAT PÄRANDINÕU

Kui vajate täiendavat nõu juriidilistes küsimustes nagu pärandamine, pärimisseadus, pärimisõigus, testament, pärimisleping – on abiks advokaadibürood, mis on leitavad SIIT.

Eesti.ee lehelt on leitav detailne info SIIT.

Pärandamisest pikemalt SIIT.


Lihtsaim ja kiireim viis leida just Teile vajalikud kontaktid matuse korraldamiseks on:

Matusest.ee *E-MATUSED* – leitav SIIT

Sisestage vaid asukoht ja valige teenus *E-MATUSED*

Avatar

matusest.ee