Suurim Matusekeskkond - 1000 Teenusepakkujat

Kuidas toimida surma korral?

by matusest.ee

Surma registreerimine

Abikaasa, sugulane, hõimlane, lahkunuga koos elanud isik, tervishoiuteenust osutav asutus, politseinik, muu isik, kellel on andmeid inimese surma  kohta esitab 7 päeva jooksul alates inimese surmapäevast või surnud inimese leidmise päevast ükskõik millisele kohalikule omavalitsusele (leitavad siit  https://www.eesti.ee/est/kontaktid/kohalikud_omavalitsused ) järgnevad dokumendid:

Kuidas toimida surma korral
  1. Avalduse (vorm leitav siit)  https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1020/3201/8004/SIM_19022018_m3_Lisa_4.pdf
  2. arstlik surmateatis, politseiasutuse teatis või kohtuotsus surma tuvastamise või surnuks tunnistamise kohta
  3. surnu isiku pass või ID-kaart
  4. avaldaja isiku pass või ID-kaart

Avalduse esitamisest 3 tööpäeva jooksul registreeritakse surm, koostatakse rahvastikuregistris surmakanne ja avaldaja soovil väljastatakse surmatõend. Surma registreerimine ja surmatõendi esmakordne väljastamine on tasuta.

Kui surm on perekonnaseisuasutuses registreeritud, toimub matmine surmatõendi alusel.

MUUDATUS – Surma registreerimine alates 1. Juuli 2019 – leitav SIIT.

Samm-sammulise juhendi matuse korraldamiseks leiate SIIT.  Otsingut saate täpsustada valides avalehe menüüst maakonna või sisestades täpsema asukoha.

Avatar

matusest.ee