Suurim Matusekeskkond - 1000 Teenusepakkujat

Kuidas toimida surma korral?

by matusest.ee

Surma registreerimine

Abikaasa, sugulane, hõimlane, lahkunuga koos elanud isik, tervishoiuteenust osutav asutus, politseinik, muu isik, kellel on andmeid inimese surma  kohta esitab 7 päeva jooksul alates inimese surmapäevast või surnud inimese leidmise päevast ükskõik millisele kohalikule omavalitsusele (leitavad siit  https://www.eesti.ee/est/kontaktid/kohalikud_omavalitsused ) järgnevad dokumendid:

Kuidas toimida surma korral
  1. Avalduse (vorm leitav siit)  https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1020/3201/8004/SIM_19022018_m3_Lisa_4.pdf
  2. arstlik surmateatis, politseiasutuse teatis või kohtuotsus surma tuvastamise või surnuks tunnistamise kohta
  3. surnu isiku pass või ID-kaart
  4. avaldaja isiku pass või ID-kaart

Avalduse esitamisest 3 tööpäeva jooksul registreeritakse surm, koostatakse rahvastikuregistris surmakanne ja avaldaja soovil väljastatakse surmatõend. Surma registreerimine ja surmatõendi esmakordne väljastamine on tasuta.

Kui surm on perekonnaseisuasutuses registreeritud, toimub matmine surmatõendi alusel.

Avatar

matusest.ee

Facebook