Suurim Matusekeskkond - 1000 Teenusepakkuja

Matusebüroo – kuidas leida?

by matusest.ee

Lahkunu väärikaks ärasaatmiseks on mõistlik kasutada professionaalsete matusekorraldajate abi. Seega oluline on valida endale abiks usaldusväärne matusebüroo.

Matusebüroo

Matuse korraldamiseks on vajalik organiseerida väga palju erinevaid valdkondi:

 • Matuse asukoht
 • Matuse kuupäev
 • Matuse tavand
 • Kas hauamatus või tuhastamine       
 • Lahkunu ettevalmistus ja transport
 • Kalmistu
 • Ärasaatmise asukoht
 • Matusekõneleja ja -kõne
 • Muusika
 • Peielaud
 • Matuseliste teavitamine
 • Matuseliste transport
 • Foto / video
 • Lilled / pärjad
 • Hauakivi
 • Hauahooldus
 • Vajalik asjaajamine riigi – ja omavalitsusega
 • Finantseerimine
 • Jne. Jne.

Selle kõige eelneva õigeaegse organiseerimise muudab keeruliseks 3 asjaolu:

 1. Piiratud aeg (lühike ajavahemik lähedase kaotuse ja matuse vahel)
 2. Matust organiseeriv inimene ei asu alati samas piirkonnas, kus planeeritav matus. Seega eri matusebüroode kohene isiklik külastus ei ole alati võimalik
 3. Vähene eelinfo olemasolu.
Avatar

matusest.ee

Facebook