Suurim Matusekeskkond - 1000 Teenusepakkujat

Matusebüroo

by matusest.ee

Matusebüroo teenuseks on matuse korraldamine. Matusebüroo võib matuse korraldada täisteenusena või osutada vaid neid spetsiifilisi teenuseid, mille organiseerimisega aja ning oskuste nappuses omaksed ei saa või ei soovi tegeleda. Matusebüroo töötajatel on kindlasti väga oluline toetav roll leinavatele omastele sh. ka nõustamisel suhtluses omavalitsustega.

Matusebüroo

Siinkohal kokkuvõte oluliseimatest matusebüroo teenustest:

LAHKUNU TRANSPORT KÜLMKAMBRISSE

Sageli algab esmane kontakt matusebürooga lahkunu transpordi organiseerimisega  lahkunutele mõeldud külmkambrisse (rahvakeeli surnukuuri), kas kodust, hooldekodust või meditsiiniasutusest.

LAHKUNU SÄILITAMINE KÜLMKAMBRIS

Matusebüroo või kalmistu juures asuv tavandimaja (ehk leinamaja) külmkamber korraldavad lahkunu hoidmise vajalike päevade jooksul.

LAHKUNU ETTEVALMISTAMINE

Matusebüroo teenus on ka lahkunu korrastamine enne ärasaatmist. Lahkunu korrastamise alla kuulub lahkunu pesemine, meik, riietamine ning kirstu paigutamine.

HAUAMATUS (KIRSTUMATUS) VÕI TUHASTAMINE KREMATOORIUMIS (URNIMATUS)

Sageli on valik matuse viisi osas tehtud lahkunu või omaste poolt juba varem, enne matusebürooga ühendusevõttu. Matusebüroo nõustajad aitavad selgitada hauamatuse ja kremeerimise detailsemaid valikuid. Paljudel matusebüroodel on matuse hinnakirjas välja toodud erinevate teenustega matusepaketid, mis lihtsustavad valiku tegemist.

MATUSETSEREMOONIA / LEINATALITUS

Hea kui juba lahkunu eluajal oleks paika pandud matuseplaan, lahkunu enda soovid ja mõtted, et kuidas tema matus võiks välja näha. Üha sagedamini on lahkunu ise oma eluajal sõlminud matusebürooga matuse eellepingu, millega on kokku lepitud matusetseremoonia detailsemalt, kus ja kuidas matusetalitust tuleb läbi viia, kas ja kes peab matusekõne ning kuidas saab valitud muusikuid ja matusemuusikat.  Matuse eelleping säästab oluliselt omaste aega ning kergendab matuste korraldamist just täpselt sellisena nagu lahkunu oleks seda ise soovinud.

Sõltuvalt sellest, kas valitud on hauamatus või krematoorium (ehk urnimatus), on siiski üldisemad valdkonnad, mis tuleks koostöös matusebürooga läbi arutada ning otsustada:

 • Kirstu- või urni valik
 • Kokkulepe kalmistuga hauakaevamise osas
 • Kirstu transport,  kandmine ja hauastamine
 • Tuhastamise puhul urni käsitlemise koht, aeg, viis
 • Surmakuulutuse organiseerimine
 • Keda kutsuda ehk matusel osalejad
 • Soovid lahkunu väljanägemise osas
 • Matusetalituse tonaalsus, stiil ja kestvus
 • Matusekõne ja -kõneleja 
 • Matusemuusika
 • Matusefotograaf
 • Matuseliste transport kalmistule ja peielauda
 • Matusebüroo nõuanded: matusepärg, leinakimp, peielaud, hauakivi , hauahooldus

MATUSE HIND

Matusebüroo hinnakirja ja individuaalsete lisasoovide alusel kujuneb lõplik matuse hind ehk maksumus, mille kohta leiab lisainfot SIIT.

Võtmesõnadeks matuse eelarve puhul on on arusaadavus ja läbipaistvus. Seda kindlasti lihtsustavad matusebüroode poolt välja töötatud matusepaketid.

MATUSEBÜROO VALIK

Eestis on valida mitmete suuremate ning väiksemate matusebüroode vahel, kellest paljud omavad juba aastakümnete pikkust kogemust matuste korraldamisel.  Matusebürood suudavad avatud suhtluses täita omaste, matuse korraldajate individuaalsed soovid, et lahkunu ärasaatmine ja matusetseremoonia oleks väärikas sündmus.

Sobiva matusebüroo Eestis saate lihtsalt valida SIIT Otsingut saate täpsustada valides avalehe menüüst maakonna või sisestades täpsema asukoha.

Samm-sammulise juhendi matuse korraldamiseks leiate SIIT.  Otsingut saate täpsustada valides avalehe menüüst maakonna või sisestades täpsema asukoha.

Avatar

matusest.ee