Suurim Matusekeskkond - 1000 Teenusepakkujat

Matusekulud ja finantseerimine. Matusetoetus.

by matusest.ee

Matuse korraldamine on keeruline ja kulukas – keskmise matuse läbiviimiseks kulub minimaalselt 1000 eurot.

Millest koosnevad matusekulud?

Matusekulud ja finantseerimine. Matusetoetus.

Matuse korraldamiseks on vajalik organiseerida väga palju erinevaid valdkondi ning mõelda läbi kõige selle organiseerimiseks vajaminevad kulud:

 • Matuse tavand ehk siis kas kirikuõpetaja või ilmalik kõneleja
 • Kas hauamatus või tuhastamine ehk siis kas vaja on kirstu või urni     
 • Lahkunu ettevalmistus ja transport
 • Kalmistu ehk siis hauaplats ja hauakaevamine
 • Ärasaatmise asukoht, kulud palvemajale, kabelile
 • Muusikud
 • Peielaud
 • Matuseliste teavitamine
 • Matuseliste transport
 • Foto / video
 • Lilled / pärjad
 • Hauakivi
 • Hauahooldus
 • Vajalik asjaajamine riigi – ja omavalitsusega
 • Jne. Jne.

Omafinantseerimine

Alustada tuleks omafinantseerimisest. Kõige olulisem on aru saada, et kas lahkunul on endal kogutud sääste, elukindlustus või koguni n.ö. “kirsturaha”.  Juhul kui nendest vahenditest napib, siis on võimalused kaasata kõik lähiringi omaksed (lapsed, õed-vennad jne).

Matuselaen

Juhul kui ka nendest ressurssidest ei ole piisavalt või ei saa neid kasutada, siis on võimalik pöörata pilgud matuse finantseerimiseks läbi matuselaenu. Eesti turul otseselt sihtotstarbelist matuselaenu ei ole, küll aga on võimalik piisava tagatise olemasolul tarbimislaenuga finantseerida. Siinkohal tasuks aga endale selgelt anda aru, et tarbimislaenudel kipuvad olema vägagi soolased intressid ning lepingutasud.

Kindlasti aga tuleks ära kasutada matusetoetuse võimalus, sellest on väga suur abi olulisemate toimingute finantseerimiseks.

Matusetoetus

Matuse korraldamisel on väga oluline Eesti riigi ja omavalitsuste poolne toetus – seda makstava matusetoetuse näol.

Alates 1.Jaanuarist 2018 kehtiv riiklik matusetoetus on 250 eurot ja selle saamine ei sõltu taotleja sissetulekust.

Lõpliku matusetoetuse suuruse (minimaalselt 250 eurot) ja maksmise korra määravad Eestis kohalikud omavalitsused.

Matusetoetuse taotlemiseks tuleb pöörduda surnu viimase rahvastikuregistrijärgse elukoha omavalitsuse poole, esitades kohalikule omavalitsusele surmatõendi ja avalduse, milles on vajalikud taotleja nimi, kontakttelefon ja arvelduskonto number.

Matuse korraldamiseks matusetoetust maksab kohalik omavalitsus  matust korraldavale isikule ehk matusekulude kandjale.

Matusetoetuse taotlemise ja maksmise veelgi detailsem info on saadaval surnu viimase rahvastikuregistrijärgse elukoha omavalitsuse juures. (vaata siit https://www.eesti.ee/est/kontaktid/kohalikud_omavalitsused).

Samm-sammulise juhendi matuse korraldamiseks leiate SIIT.  Otsingut saate täpsustada valides avalehe menüüst maakonna või sisestades täpsema asukoha.

Avatar

matusest.ee